WELKOM OP DEZE INFORMATIEVE WEBSITE.

Deze website wenst patienten informatie te verschaffen over een aantal oogziekten en oogafwijkingen en hun meest frekwent uitgevoerde behandeligen.

De site is ontstaan uit de samenwerking van een aantal vooraanstaande oogartsen die objectieve, wetenschappelijk correcte informatie aan nieuwsgierige patienten wensen te verschaffen in een contekst waarbij de Orde der Geneesheren in België aan artsen verbiedt deze informatie te verstrekken via internet als dat deze informatie gebonden is aan de website van één enkele arts.

In het kader van chirurgische oog-behandelingen worden aan de patienten een aantal richtlijnen gegeven over hoe een patient kan uitmaken of hij zich kan laten behandelen, met welke technieken deze behandeling zou kunnen uitgevoerd worden en welke elementen de kwaliteit van zo'n behandeling beinvloeden: ervaring van de chirurg, aantal ingrepen/jaar, statistische opvolging van de resultaten, gebruikt materiaal, enz. Al deze gegevens moeten natuurlijk tijdens een raadpleging bij de oogarts geverifieerd en besproken worden.